Sinh học

Hạt hướng dương là nguồn gốc của mốc độc hại, tiềm ẩn ung thư gan.

Những nhà khoa học tại Đại học bang Michigan cho thấy rằng những hạt hướng dương thường bị hỏng vì chất độc từ thực vật sinh ra do mốc và… Continue Reading