khoa học, Việc làm

Những kỹ năng đặc biệt nào cần để trở thành một bác sĩ thú y?