Trồng trọt

Bộ gen của Quinoa giúp giải quyết vấn đề thực phẩm

Một nhóm nhà khoa học thế giới là những chuyên gia trong việc cho ra giống quinoa có sản lượng cao và an toàn từ trường đại học và nghiên… Continue Reading