Trồng trọt

Dâu tây trở thành đồng hồ báo mùa kế tiếp táo nở rộ

Người trồng theo dõi thời gian dâu nở có thể đoán mùa táo kế tiếp để có kế hoạch thu hoạch tốt hơn dựa vào đợt nghiên cứu mới. Khi… Continue Reading