Sinh học

Hạt hướng dương là nguồn gốc của mốc độc hại, tiềm ẩn ung thư gan.