Trồng trọt

Kỹ thuật sinh học mới làm tăng tỉ lệ thu hoạch vụ mùa lên 20%